Gazeta Agronews Nr.15

prawodawstwa procedur ich zatwierdzania, określonych w przepisach unijnych. Organem odpowiedzialnym za organizację testu certyfikacyjnego tusz wołowych będzie Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych. Koszty zatwierdzania techniki automatycznej klasyfikacji tusz wołowych będzie pokrywał podmiot ubiegający się o zatwierdzenie ww. techniki i przekazywał je na rachunek bankowy Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych. Oscypek bez certyfikatu pod lupę IJHARS Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, oprócz kontroli dotyczącej m.in. produktów zarejestrowanych jako: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS), będzie dokonywać także kontroli produktów, których nazwy odwołują się do nazw chronionych, ale tych, które nie posiadają certyfikatów zgodności i świadectw jakości potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie uprawniony do wyznaczania (w rozporządzeniu) krajowych laboratoriów referencyjnych, które będą właściwe dla poszczególnych przedmiotów i rodzajów badań jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych. Projekt ustawy zakłada, że wszystkie zakłady pakowania jaj mają być objęte kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych. 58 PRAWO NUMER 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=