Gazeta Agronews Nr.15

PAKOWANIE JAJ POD KONTROLĄ, KLASYFIKACJA BYDŁA NA NOWO BĘDĄ ZMIANY W USTAWIE O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ORAZ W USTAWIE O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA. Rząd przyjął w połowie lipca projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projektowane przepisy wdrażają rozwiązania prawa Unii Europejskiej. Dostęp do informacji na temat żywności Nowe przepisy projektu ustawy wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego prawodawstwa do zbliżającego się terminu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie znakowania żywności. Jedną ze zmian jest uchylenie w ustawie o jakości handlowej definicji opakowanego środka spożywczego, gdyż definicja ta znajduje się w powyższym rozporządzeniu. Odpowiednie zmiany, m.in . w definicjach odnoszących się do okresów trwałości, składnika odżywczego i składnika żywności, zostały dokonane w ustawie bezpieczeństwie żywności i żywienia. W ślad za powyższymi, zmiany wprowadzono również w zakresie upoważnienia ustawowego dla ministra do spraw rynków rolnych w kwestii oznakowania środków spożywczych. Wydane na tej podstawie rozporządzenie będzie regulowało oznakowanie żywności w zakresie nieobjętym przepisami ww. rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Pakowanie jaj pod nadzorem Projekt przewiduje także inne zmiany związane z wdrożeniem przepisów unijnych. Producenci jaj będą mieli obowiązek jednorazowego zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej swojej działalności dotyczącej produkcji i pakowania jaj. Jaja będące w obrocie na rynku handlowym muszą spełniać wymagania, które są określone w rozporządzeniu nr 1308/2013, chodzi szczególnie o normy handlowe. Obecnie w Polsce jedynie 130 (na 450) zakładów W myśl nowych przepisów koszty zatwierdzenia techniki automatycznej klasyfikacji tusz wołowych pokrywałby zainteresowany podmiot, ubiegający się o zatwierdzenie tej techniki. 56 PRAWO NUMER 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=