Gazeta Agronews Nr.15

Z mocy ustawy rolnik jest podatnikiem zwolnionym i nie ma obowiązku rozliczać się z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym. Może jednak przejść na zasady ogólne opodatkowania. Najczęściej opłaca się to rolnikom, którzy inwestują w gospodarstwa. Jak przejść z ryczałtu na VAT? Przejście na zasady ogólne opodatkowania VAT rolnika ryczałtowego może nastąpić wówczas, kiedy spełnione zostaną łącznie następujące warunki: n rolnik ryczałtowy dokona zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R (przykład wypełnionego formularza znajduje się na str. 29), n rozpocznie prowadzenie ewidencji kupna i sprzedaży towarów i usług umożliwiających sporządzenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 96 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15 (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej VAT CZY RYCZAŁT W ROLNICTWIE? JAK PRZEJŚĆ Z RYCZAŁTU NA ZASADY OGÓLNE? PORADNIK, JAK Z RYCZAŁTOWCA STAĆ SIĘ VATOWCEM. 52 EKONOMIA NUMER 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=